top of page

תיאוריית תיק ההשקעות המודרנית – מהי, ואיך אפשר להיעזר בה?


Modern Portfolio Theory

האם ישנה דרך מדעית-מתמטית ליצור תיק השקעות טוב וחסון? דומה שזו השאלה הבסיסית שמטרידה כל מי שמעורב בשוק ההון – בין אם מדובר בבית השקעות גדול המנהל מיליארדים, או במשקיע יחיד, המבקש לנהל את חסכונותיו האישיים.

הכלכלן האמריקאי הארי מרקוביץ' עסק רבות בשאלה זו, וכך פיתח את תיאוריית תיק ההשקעות המודרני (Modern Portfolio Theory), ואף בגינה זכה בפרס נובל לכלכלה.

התיאוריה, שהיא חלק מתורת המימון, מציעה למעשה דרך למקסם את תשואת תיק ההשקעות, תוך מזעור רמת הסיכון, וזאת על סמך רמת התשואה המבוקשת ובחירה קפדנית של הרכב הנכסים בתיק.

תיאוריית MPT מציינת כי ניתן לשפר כל תיק השקעות קיים כך שישיג תשואה גבוהה יותר באותה רמת סיכון, ולחילופין -ניתן להשיג לרמת הסיכון בו, תשואה גבוהה יותר , עד לגבול אפשרי. צ'ריס עושה זאת על ידי פעולה מתמטית של מיקסום התשואות לכל רמת סיכון נתונה.

כדי לבצע הליך שיפור כזה של תיק ההשקעות, נדרשים כמה מרכיבים: ידע מתמטי ברמה גבוהה ומנוע ביצועים רב עוצמה, יחד עם תהליכים מיוחדים (אלגוריתמים) המנחים את קיצורי הדרך הנדרשים לביצוע פעולת ענק זו – ואלה בדיקו הכלים שצ'ריס מציעה באופן נגיש ומהיר.

איך בונים תיק השקעות על פי התיאוריה?

על פי תיאוריית MPT, יש לנקוט מספר צעדים כדי ליצור תיק השקעות מיטבי:

  • להפחית את הסיכון על ידי פיזור ההשקעות

  • להרכיב שורה של 'תיקי השקעות אופטימליים', בעלי תשואה נתונה, בסיכון מינימלי

  • להשתמש במודלים סטטיסטיים על מנת לבחור את ניירות הערך הנדרשים.

צ'ריס - תיק השקעות אופטימלי בלחיצת כפתור

מערכת צ'ריס מאפשרת לכל משתמש (גם למי שרוצה "לשחק בנדמה לי" וגם למי שרוצה לבחון אופציות אמיתיות לניהול ההשקעות שלו) להיעזר במידע עדכני ומקיף, על מנת לבנות תיק מניות אופטימלי. המידע של מערכת צ'ריס כולל את נתוני המסחר של כל המניות הנסחרות בארבע בורסות ברחבי העולם, ומתעדכן כל העת.

בצ'ריס ניתן להגדיר תנאים שונים רצויים לתיק המבוקש – רמת סיכון, היקף השקעה ועוד, ולבנות תיקים ללא הגבלת כמות, ואף לבחון את הישגי התיקים לאחור – "מה היה קורה אילו".

0 comments

Comments


bottom of page