top of page

מהו שווי השוק של הבורסה, או – כמה כסף היא שווה?


לכל חברה בבורסה יש "שווי שוק" – המחיר המצרפי של כל מניותיה; אם נחבר את כל המניות בורסה – נגיע לשווי השוק המלא של החברות הללו. שווי השוק הזה מאפשר השוואה כפולה – גם לשוקי הון אחרים, וגם לשוק עצמו על פני ציר הזמן: האם שוק ההון נמצא במגמת גדילה, בנסיגה או שהוא עומד במקומו.

הנה חמש עובדות מעניינות על שווקי השוק בישראל, וגם על שווי השוק של שווקים מובילים אחרים בעולם:

מניות והמירים – 750 מיליארד שקלים

ניירות הערך הנסחרים בבורסה נחלקים למספר "משפחות" של מוצרי השקעה. המוצר המשמעותי והיסודי מכולם הוא המניות, שהן למעשה שותפות עסקית בבעלות על חברה מסויימת.

נכון לסוף חודש פברואר, עמד שווי כלל המניות בבורסה של תל אביב על זך של 750 מיליארד שקלים. זו עליה של 50 מיליארד מאז סוף דצמבר, כלומר עליה נאה במחירי המניות. מצד שני, בהשוואה על פני תקופה ארוכה יותר – הרי שערך השוק ירד, מ-960 מיליארד (כמעט טריליון ₪!), בשנת 2015, ל-750 כיום, ומדובר בירידה משמעותית ביותר.

האופנה שהגיעה וכמעט נעלמה: קרנות הסל ("תעודות הסל")

תעודות סל הן מוצר השקעה. למעשה, אלו קרנות העוקבות אחרי מדד התייחסות כלשהו – קבוצתי, תעשייתי או אחר. תעודות הסל הוצגו למשקיע הישראלי בשנת 2000, והתרחבו בהדרגה. בשנים הראשונות היה שווי השוק שהלן מיליארדים ספורים. הזינוק הגדול קרה ב-2004, ובשנת 2017 הגיעו ההשקעות בתעודות סל לשיאן – מעל 400 מיליארד ₪ הושקעו בהן. בשנה שעברה – 2018 – בעקבות שינויים במיסוי ושינויים בשוק ההון בפרט, ירד היקף ההשקעות בתעודות סך ל-60 מיליארד ₪ - ירידה של 85% בשווי השוק.

ממשלה בחובות: אגרות חוב ממשלתיות

כאשר הממשלה לווה כסף מהציבור (לינק לבלוג אג"ח), הלוואות אלה נקראות אגרות חוב ממשלתיות – והן נסחרות בבורסה באופן סדיר.

נכון לסוף פברואר, חייבת הממשלה לציבור כמעט חצי טריליון ₪ (490 מיליארד, אם לדייק). ירידה קלה מהשיא של שנת 2015 (507.7), ופחות-או-יותר היקף השוק שהיה בשנתיים הקודמות.

אגרות חוב של חברות

ההלוואות שנוטלות החברות השונות בבורסה מהציבור, נקראות אגרות חוב קונצרניות או "אג"ח חברות". עד שנת 2005 – שנת המהפכה בשוק ההון – אגרות חוב אלה נסחרו בהיקפים מדודים – רק 24 מיליארד בשנת 2003. בשנת 2006 גדל שווי האג"ח הללו ל-102 מיליארד, בשנת 2009 עלה על 200 מיליארד (218, יש לדייק), ובשנת 2016 עבר את סף ה-300 מיליארד. העלייה המשיכה גם בשנת 2019, ובסוף פברואר כלל שוק אג"ח חברות לא פחות מב-345 מיליארד שקלים.

קצת פרופורציות: כמה שוות בורסות בעולם

אם הבורסה של תל אביב שווה מעל טריליון שקלים, הרי שהבורסות בעולם שוות הרבה יותר: הבורסה של ניו יורק (NYSE) שווה מעל 30 טריליון דולר, ושכנתה נאסדא"ק – לא פחות מ-10 טריליון; אחריהן ברשימה – טוקיו, שנחאי, הונג קונג, הבורסה האירופית, לונדון, שנזן (סין), טורונטו (קנדה), ונועלות את העשירייה הראשונה – הבורסה של מומבאי (והבורסה הלאומית של הודו (באותה עיר), שתיהן עם שוק בשווי של כ-2 טריליון דולר (במקומות 10 ו-11 בהתאמה).

רוצים לקרוא את הנתונים המלאים? היכנסו לאתר הבורסה.

רוצים לדלג על הנתונים, ולהגיע לשורה התחתונה? היכנסו לצ'ריס, ותתחילו לנהל השקעות!

0 comments

Comments


bottom of page