top of page

סקירה ענפית: מגמות בענף האנרגיה העולמי


דלק, ייצור חשמל, הולכה ואספקה שלו, וכן כלל הטכנולוגיות הנילוות לכך – כל אלה מרכיבים את ענף האנרגיה. אנרגיה היא אחד מגורמי הייצור החיוניים למרבית ענפי הכלכלה, ולכן הנעשה בה משפיע על תהליכים בענפים רבים אחרים. מניות רבות בתחום האנרגיה הן מניות "כבדות", כמו אלה של חברות החשמל וחברות הנפט למשל, לצד מניות דינמיות יותר, של חברות טכנולוגיה מתקדמת הפועלות כחלק משוק האנרגיה.

הנה כמה מגמות בענף האנרגיה שכדאי לשים לב אליהן:

 1. שינויים במקורות האנרגיה – לצד המעבר מאנרגיה ממקורות מתכלים (פחם, נפט וגז) למקורות מתחדשים, מתרחשים שינויים גם בחלוקה בין מקורות אלה לבין עצמם.

 2. בתחום האנרגיה המתחדשת בארצות הברית, למשל, עולה משמעותית משקלה של אנרגיה ממקורות הידרו-חשמליים, על חשבון מקורות מתחדשים אחרים כגון אנרגיית השמש ורוח.

 3. בתחום האנרגיה המתכלה, ישנו צמצום בשימוש בפחם, על חשבון גז טבעי. בארצות הברית, הגז הטבעי "עבר" לראשונה את הפחם כמקור אנרגיה.

 4. מחירי הגז הטבעי הנמוכים והגדלת חלקן של האנרגיות המתחדשות, גרמו לירידה במחירי האנרגיה, בארצות הברית וכן במדינות רבות נוספות – ולעלייה בביקוש הצרכני.

 5. ככלל, בשל חשיבותו של ענף האנרגיה, משחקת הרגולציה תפקיד חשוב בניהולו של משק האנרגיה. בארצות הברית הופכת הרשת למבוזרת יותר – הן מבחינת מקורות האנרגיה, והן מבחינת הטמעת חידושים זמינים, כגון יעילות אנרגטית, אחסנת אנרגיה, מיקרו-רשתות, ייצור חשמל ביתי, מכשירים חכמים ועוד. מגמה זו צפויה להתחזק בשנים הבאות.

 6. למרות חוסר הבהירות שמשדר הממשל הפדרלי בארה"ב, הן הצרכנים הפרטיים והן הצרכנים העסקיים מעריכים ונערכים להגדלת חלקם של מקורות האנרגיה המתחדשים.

 7. מגמה נוספת שנמצאת בעלייה: הקטנת הסיכונים לפגיעה ברשת החשמל, הן פגיעה פיזית והן באמצעות התקפת סייבר.

 8. הרכב החשמלי תופס תאוצה: אמנם הוא מגיע כיום לאחוז אחד בלבד מהמכירות בארה"ב ובשווקים המרכזיים, אך הוא נמצא בעלייה – הודות לטווח נסיעה מתרחב, ירידת מחירים, התחזקות סדר היום ה"ירוק" אצל הצרכנים וכן מעורבות רגולטורית המעודדת את הרכב החשמלי ומייקרת את השימוש ברכב העושה שימוש בדלקים מתכלים ומזהמים. האנליסטים של "בלומברג" צופים כי צריכת החשמל על ידי כלי רכב חשמליים תעלה עד שנת 2040 בשיעור מדהים של 30,000% (!).

לסיכום - אלה המגמות המרכזיות שצפויות לענף האנרגיה בשנים הבאות: שינוי בהרכב מקורות האנרגיה; ירידת מחירים; עלייה בביקוש למקורות מתחדשים, ביקוש לטכנולוגיות מתקדמות בכל שרשרת הערך של שוק האנרגיה ולבסוף - שילוב יכולות ניהול דיגיטליות.

ועכשיו – מה המסקנות לתיק ההשקעות?

 • החברות ה"כבדות" של שוק האנרגיה יצטרכו להתאים את עצמן לשינויים בתחום;

 • טכנולוגיות חדשות ייכנסו לענף, בעיקר בתחום הדיגיטלי ובתחום הסייבר והגנת המערכות;

 • כלי הרכב החשמליים יתפסו מקום הולך וגדל בשוק הרכב; כדאי לשים לב לחברות העוסקות בתחומים המשיקים לרכב החשמלי, שהתפתחותן תזכה לרוח גבית.

 • שחקנים חדשים צפויים להיכנס לשוק: בתחומי הייצור, ההולכה וניהול משק האנרגיה.

 • בצ'ריס תוכל לבחור את הסקטורים המעניינים אותך, ולבנות תיק מניות אופטימלי הנותן ביטוי למגמות האחרונות, לדגשים האישיים שלך - ובהתבססות על נתונים אובייקטיביים ועל מודל מתמטי מוכח.

0 comments

Comentarios


bottom of page