top of page

מספרד ועד קוריאה, מהודו ועד סין: כל מטבע והסימן שלו


סימני המטבעות (Currency Signs) הם בין הסימנים המוסכמים המוכרים בעולם – אם כי לא של כל המטבעות. סימן הדולר ($) הוא ותיק ומוכר, אבל האירו הוא מטבע חדש לגמרי במונחים היסטוריים, וגם הסימן שלו הוא ינוקא של ממש בעולם.

למעשה, לכל מטבע יש מספר "סימנים" – הסימן, שהוא תו אחד לרוב, כמו למשל $; וכן קוד ומספר הנקבעים בתקן הבינלאומי למטבעות הידוע בשם ISO 4217.

תקן זה משמש לזיהוי המטבע במערכת הבנקאות והמסחר הבורסאי במטבע חוץ, כמו גם בכרטיסי טיסה, בתשלומים בינלאומיים ועוד. לפי תקן זה הדולר האמריקאי מוכר גם בקוד USD, ומספר המטבע שלו הוא 840.

בפסקאות הבאות נעסוק דווקא ב"סימנים" של המטבעות השונים, המופיעים גם בתמונה – מכיוון שהם מייצגים לרוב מורשת מקומית ורבדים היסטוריים ותרבותיים (שלא כמו הקוד המספרי שהוא טכני במהותו).

דולר אמריקאי – או ספרדי?

דולר היה שמו של המטבע בנחלותיה של ספרד באמריקה, עוד מהמאה ה-16; הסימן $ הופיע לראשונה במאה ה-18. ישנן סברות רבות לדרך בה נוצר הסימן: מונוגרמה של האותיות PS – סמל המטבעה בעיר פוטוסי, שילוב של האותיות US כשהן זו על זו, שיבוש של הספרה 8, ויש הצעות הקושרות את הקווים לאורך האות S ל"עמודי גיברלטר" המופיעים בסמל בית המלוכה הספרדי, ולמסעותיו של קולומבוס אל היבשת החדשה.

הסימן $. הדולר האמריקאי הוא המטבע הנסחר בעולם.

הסמל שנבחר באופן דמוקרטי (כמעט): אירו

אירו, הצעיר מבין המטבעות העיקריים בעולם, נולד בשנת 1996, ולקראת הצגתו נערכה תחרות לבחירת הסימן שייצג אותו. לשלב הראשון של התחרות הוגשו 32 עיצובים; מהם נבחרו עשרה, שהוצגו לציבור. בחירת הציבור צמצמה את המבחר לשני עיצובים – ומהם נבחר העיצוב הזוכה על ידי נציבות האיחוד. תהליך הבחירה כולו הוגדר כ"הליך פנימי", ולכן אין כיום גישה לשלבים המוקדמים ולעיצובים השונים שהוצעו.

הרעיון העיצובי שבסימן האירו הוא האות E – בה מתחיל שמה של היבשת בשפות השונות, וכן רמז לאות אפסילון היוונית, ולתרבות היוונית שהיא ערש התרבות האירופית.

שני הקווים החוצים את האות מייצגים את יציבותו של המטבע.

פאונד – מטבע בריטי עם שורשים רומאיים

מקורו של סימן ה'פאונד' הוא פשוט יחסית: זו האות L בכיתוב מסוגנן ומסולסל, עם קו חוצה. האות L היא האות הראשונה במילה הלטינית 'ליברה', כלומר פאונד – יחידת משקל שראשיתה עוד באימפריה הרומית. המילה סטרלינג מגיעה מ'כסף סטרלינג' – כסף בדרגת טוהר של 925 (92.5% כסף טהור) – שווי הפאונד סטרלינג היה, במקור, שווה לערכה של ליברת כסף בטוהר 925.

ומי עוד בסימני המטבע: ין יפני ויואן סיני, פסו פיליפיני, וון קוריאני ורופי הודי

האות Y מייצגת שני ענקים אסיאתיים: הין היפני, המטבע השלישי בסחירותו בעולם. באופן משעשע, הסימן $ משמש לסימון 100 ין, כך שאלף וחמש מאות ין יסומנו כך: $1.5.

היואן הסיני מייצג את הכלכלה השנייה בגודלה בעולם.

הסימן הדומה לאות P הוא הפסו הפיליפיני; פסו – בספרדית "משקל", היה גם שמו של המטבע הספרדי ומשמש עד היום מטבעות רבים במדינות שהיו בשליטה או בהשפעה ספרדית. ספרד, כידוע, שלטה בפיליפינים עד שנת 1898, אז נכבשו האיים על ידי ארצות הברית, ובהמשך קבלו את עצמאותם.

הסימן W הוא של המטבעות הקוריאנים – הוון הדרום-קוריאני, ואחיו הצפון-קוריאני. מסתבר שמבחינת שמו של המטבע, האיחוד בין המדינות יהיה חלק במיוחד.

המטבע האחרון ברשימה שלנו הוא הרופי – המשמש מעל מיליארד הודים, והוא גם שמם של מטבעות אחרים באיזור האוקיאנוס ההודי. סמל הרופי הוא Rp או סמל הדומה לאות R, ללא הקו המאונך שבחלקה השמאלי.

בעולם למעלה ממאה מטבעות שונים, המייצגים את כלכלותיהם של כמעט 200 מדינות וטריטוריות. שערי המטבעות מהווים דרגה נוספת של סיכון בהשקעה: השקעה בבורסת ניו יורק, במניות של חברה שפועלת בהודו או בסין, מגלמת סיכון הן בתחום העיסוק של החברה (למשל, שוק הפוספטים, או שוק התיירות), והן בשער הדולר.

0 comments

Comments


bottom of page